۱۳۹۶ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

علایم ابتدایی فاشیزم


در موزیم هولوکاست آمریکا تابلویی نصب است که در آن فهرست چهارده علامت ابتدایی ظهور فاشیزم را نوشته اند. تصویر آن تابلو این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود و من خواستم آن را به فارسی ترجمه کرده و در اینجا شریک کنم.


علایم ابتدایی فاشیزم


1.     ملی گرایی قوی و دوامدار
2.     بی ارزش خواندن حقوق بشر
3.     شناسایی دشمن همچون عامل اتحاد
4.     برتری دادن به بخش نظامی
5.     زن ستیزی فراگیر
6.     رسانه های جمعی کنترول شده
7.     وسواس بیش از اندازه نسبت به امنیت ملی
8.     درآمیختن دولت و دین
9.     محافظت از قدرت شرکت ها
10.  سرکوب قدرت کارگران
11.  بی ارزش خواندن روشنفکران و هنر
12.  وسواس بیش از حد نسبت و جرم و مجازات
13.  فساد و واسطه بازی فراگیر
14.  انتخابات آکنده از تقلب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر