۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه

«روده قاق» علیه «روده چاق»

منبع: فیسبوک

از حرکت طرفداران اشرف غنی بسیار خوشم آمد. به جای روی آوردن به خشونت و ناسزاگویی، با یک حرکت مدنی و طنزآلود به سخنان محقق جواب داده اند. تعداد زیادی از کاربران انترنتی با پلاکاردهای که خود در دفاع از غنی نوشته اند، عکس گرفته و آن را در سایت ها نشر کرده اند. البته محقق با «روده قاق» خواندن غنی، فقط حس شوخ طبعی شمالی اش را نمایان کرده و اگر ویدیو را کاملاً  ببینید، لحن گفتارش توهین آمیز نیست و بیشتر از روی مطایبه است. او در جواب غنی که گفته بود بیایید همرای ما بزکشی کنید، یک استعاره پهلوانی را استفاده میکند و می گوید در انتخابات اول خوگری کردی و در انتخابات دوم «شانه گردان» کرده پشتت را به زمین می زنیم. 

خلاصه زیاد احساساتی نشوید. در انتخابات  آمریکا، اوباما درباره سارا پلین معاون جان مک کین گفته بود: «شما میتوانید به لب خوک لب سیرین بمالید، ولی او همچنان یک خوک خواهد بود.» قدیم در شعر جنگی ها مردم می گفتند: در میدان کش مکش / هر چه شعر داری بکش. حالا هم انتخابات یک میدان کش مکش است و کاندیداها چیز دیگری در اختیار ندارند و تنها اسلحه ی شان کلام شان است. و نباید تعجب کرد که گاهی یکدیگر را به نامهای عجیب خطاب کنند.

فراموش نکنید که غنی هم بسیار زبان تیز دارد. او روری استوارت وکیل پارلمان انگلیس را در یک سخنرانی رسمی «بچه خر» خطاب کرد. محقق اما از نامهای بیشتر طنزآلود برای رقبایش استفاده میکند تا توهین آمیز--او مثلاً کریم خلیلی را «کریم دراز» لقب داده است.