۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

روزِ لغوِ قانونِ بردگیِ هزاره ها

امان الله خان در سال 1303 خورشیدی برده داری هزاره ها را طی مجلس لویه جرگه در پغمان لغو کرد. روز دقیقی که قانون منع برده داری به تصویب رسید تا هنوز معلوم نبود. این را آقای بصیراحمد دولت آبادی که در این باره تحقیقات زیادی کرده است، چند ماه پیش به من گفت. طبق پیشنهاد آقای دولت آبادی، اگر تاریخ دقیق این روز معلوم شود ما می توانیم این روز را در تقویم رسمی دولت به عنوان یک روز ملی به ثبت برسانیم. هر چند پذیرش این امر از سوی دولت قوم گرای کنونی کمی غیرممکن به نظر می رسد، ولی حداقل خود هزاره ها می توانند برای گرامی داشت از یاد پدران و مادرانشان که سالها زنجیر برده گی را به گردن شان حمل کردند از این روز یادآوری کنند.
اما جدیداً متن کامل مباحثات لویه جرگه 1303 پغمان که پیش از این در آرشیف ملی نگهداری می شد، در انترنت قابل دسترس شده است و مطالعه ی دقیق آن ما را کمک میکند که این تاریخ را مشخص کنیم. این کتاب که بنام «رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303» است تمام حوادث جرگه را که از روز پنجشنبه 20 سرطان تا پنجشنبه 9 اسد 1303 خورشیدی در منطقه پغمان برگزار شد در بر می گیرد. من طبق یک مطالعه ابتدایی متوجه شدم که ماده ی آزادی در «نظامنامه اساسی» در بعد از چاشت روز یکشنبه 29 سرطان 1303 به تصویب رسیده است. به این معنا که مردم هزاره در همین روز به شکل قانونی از قید برده داری رها شدند.

ادامه مقاله در سایت جمهوری سکوت بخوانید.

۱ نظر:

  1. واقعا تگان دهنده است مرگ به انانیکه ملیت پرستی را افتخار خویش میدانند و بر همنوع خود به ناروا ظلم میکنند.

    پاسخحذف