۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

دوشنبه یی که هنوز نرسیده است

با درود به همه ی عزیزان

دوشنبه رسید و من چیزی نوشته نکرده ام. واقعاً متاسف هستم. من طی دو روز گذشته کمی دچار کسالت و مریضی بودم که توان فکر کردن و نوشتن را ازمن ستانده بود – من همیشه مقاله ها را در بعد از ظهر یک شنبه می نویسم، این فقط یک عادت بد است که از طفلی با من بوده که همواره کارها را در دقیقه ی 90 انجام میدهم.

البته شما برای فعلا می توانید نوشته یی از اسلاوی ژیژک فیلسوف اسلوانیایی را بخوانید که درباره ی فلم «فرزندان انسان» نوشته شده است، او یکی از بهترین نویسنده گانی است که من می شناسم.

۱ نظر:

  1. skler;e por oitpqw[omqlmvii;qw lio'kip;eol ;oqpwoer k[o
    [wedmmdoorq mlqw ktiew[ klwoqner lopnr iieni rjqkrpo576wknw5487+6e'lpomeoe235w ini6568jjneir5mie ur2668683eie35 lmmw5qnm link niq

    پاسخحذف